Hana Ryglová

Certifikovaná dula, certifikovaná poradkyně při kojení MAMILA

Kontaktujte mě
737 765 837

Dula

Pojem “dula” pochází z řečtiny; do češtiny byl v novodobém významu převzat z angličtiny. Označuje odbornici na doprovázení ženy (a její rodiny) během těhotenství, při porodu a v poporodním období. Služby duly jsou užitečné jak prvorodičkám, tak matkám, které přivádějí na svět druhé a další děti.

Dula ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Dula specifickým způsobem doplňuje práci porodních asistentek, lékařů a zdravotních sester. Nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Chová v sobě dostatek lásky, aby mohla mateřským způsobem pečovat o nově zrozenou matku (“mothering the mother”). Duly ČAD jsou vázány Etickým kodexem ČAD.

Dula uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Chápe fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Dula zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu. Pomáhá ženě, která si to přeje, po celou dobu porodu a určitý čas po narození dítěte. Snaží se vytvořit zázemí a takovou atmosféru, kdy se žena může uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

Duly u porodu pomáhají jak samotným ženám, tak ženám, které doprovází také jejich partner/otec dítěte. V takovém případě je dula oporou i pro muže. Přítomnost duly u porodu prokazatelně pozitivně ovlivňuje jeho délku a možný výskyt komplikací.

Přítomnost duly u porodu snižuje:

– počet císařských řezů o 50%,
– délku první doby porodní (fázi “otevírání”) o 25%,
– použití oxytocinu o 40%,
– užívání léků proti bolestem o 30%,
– použití kleští o 40%,
– žádosti o epidurální anestezii o 60%

Zdroj: www.duly.cz/o-nas